Period: 1997-2001
University: Katholieke Universiteit Nijmegen
Study: Biology
City: Nijmegen

Propaedeuse

Period: Sep 1997 - Jun 1998
Courses: Geologie en Evolutie
Ontwikkelingsbiologie
Fysica en Wiskunde voor Biologen
Plantkunde
Fysische Chemie
Stofstromen
Moleculaire Biologie van de Cel
Oecolo gie
Celbiologie
Genetica
Statistiek voor Biologen
Biologie van Micro-Organismen
Biosystematiek
Verslaglegging en Presentatie
Dierkunde

Diff. Phase

Period: Sep 1998 - May 2001
Courses: Bio-informatica I + II
Plantenfysiologie
Dierfysiologie
Biologie en Samenleving
Biofysica
Toegepaste Statistiek
Humane Biologie
Researchpracticum Dierkun de
Fysiologie van Plant en Micro-organismen
Medische Pathologie
Neurobiofysica
Organische Chemie
Populatiegenetica
PC-gebruik voor Biologen
Geschiedenis van de Biologie
Neurobiologie
Moleculaire Biologie
Celbiologie Dieren
Medische Biotechnologie
Histo(patho)logie
Voortplantingsbiologie
Caput Fertiliteit en Infertiliteit
Caput Moleculaire Plantkunde
Caput Oncologie
F ilosofie I
Filosofie II (Natuurfilosofie)
Filosofie II (Ethiek)
Extra Courses: Veilig werken met micro-organismen
Introductie in het werken met radionucliden
Cursus elementaire zoeksystemen
Assistancies: Bio-informatica I

First 'Stage'

Period: February 2000 - August 2000
University: Katholieke Universiteit Nijmegen
Department: Molecular Animal Physiology
City: Nijmegen
Subject: p24 Protein
Report: Generation of GST-p24 fusion proteins ...
Literature Study: The cAMP response element binding protein ...

Second 'Stage'

Period: October 2000 - May 2001
University: Katholieke Universiteit Nijmegen
Department: CMBI
City: Nijmegen
Subject: G Protein Coupled Receptors (GPCRs)
Report: GPCR Website
Article: Modelling G protein-coupled receptors